BRUKERMAL    

 

WEBBASERT RESSURSSKJEMA

Aktivitetsregistrering

 

 

1. PÅLOGGING

 

a)   Før registrering kan starte første gangen, må du benytte rutinen "Glemt passord?" (jfr. pkt. c  nedenfor), som sender deg ditt passord pr e-post.
Etter at du har mottatt ditt passord i ovennevnte e-post, kan du logge inn.

 

b)      Ved senere pålogging (etter at man har fått tildelt et passord – jfr. pkt a ovenfor) er prosedyrene som følger: 
 

Fyll inn brukernavn og passord.  Trykk på lenken ”Logg inn”. 

 

c)      Glemt passord? 
Trykk på lenken ”Glemt passord” og fyll inn brukernavn og epostadresse.  Trykk på lenken ”send”. 
Passordet vil umiddelbart bli tilsendt deg pr epost.
Dersom du ikke umiddelbart mottar ovennevnte e-post, har du mest sannsynlig oppgitt feil e-postadresse eller
e-postadressen samsvarer ikke med hva som er registrert på deg.
Dersom problem, kontakter du "administrator" ved ditt institutt.

 

Brukernavn: 
Ditt brukernavn er normalt det samme som ditt AD-brukernavn.
Brukere uten AD-konto, kan alternativt tildeles brukernavn/passord av administrator ved respektive institutt.

2. REGISTRERE AKTIVITET

 

a)      Trykk på lenken Add new.   

 

b)      Bruk rullegardinen og velg:  Person -  aar -  emne -  aktivitet -  antall timer/kandidater.  
F.eks registrerer man inn:
 
antall timer man har undervist,
 
antall kandidater man har veiledet og gitt sensur til,
 
antall emner man har vært emneleder for, og
 
antall semester man har vært medlem i f.eks instituttstyret.

 

Trykk så på lenken ”Create”.  Aktiviteten blir da registrert i databasen.    

 

 

 

Kategorien ”Emne” inneholder 4 ulike registreringskategorier:

 

A: Administrasjon

Administrative gjøremål faller inn under denne kategorien.

 

Velg A: Administrasjon i emnemenyen. 
Deretter velger man mellom de ulike administrative aktivitetene i aktivitetsmenyen.

 

E: Eksamen

Eksamensrelaterte oppgaver faller inn under denne kategorien. 

 

I emnemenyen velges en av kategoriene med forbokstaven E: foran seg. 
Deretter velger man mellom de ulike eksamensaktivitetene i aktivitetsmenyen.

.

U: Undervisning

I denne kategorien vil de aller fleste undervisningsemnene som de vitenskapelige ansatte ved ditt institutt underviser i fremkomme.

 

I emnemenyen velges et av emnene med forbokstaven U: foran seg. 
Deretter velger man mellom de ulike undervisningsaktivitetene i aktivitetsmenyen.

 

V: Veiledning

Veiledningsrelaterte oppgaver faller inn under denne kategorien.

 

I emnemenyen velges en av kategoriene med forbokstaven V: foran seg. 
 
Deretter velger man mellom de ulike veiledningsaktivitetene i aktivitetsmenyen.

 

 

 

3. ENDRE  

Hvis man ønsker å endre i en allerede registrert aktivitet – gjøres følgende:

 

a)      Finn aktiviteten som skal endres, og trykk på lenken Edit 

 

 

b)      Finn rubrikken som skal endres.  Skriv inn ny informasjon.  Trykk ”update”. 
Aktiviteten er nå endret/oppdatert. 

 

 

           

4. SLETTE AKTIVITETER

Man kan ikke slette registrerte aktiviteter.  Hvis man har registrert feil, kan feilregistreringen korrigeres (jfr. pkt. 3 ovenfor).
Evt. kan ”Ant. Timer/kandidater” settes til null (0).

 

 

 

5. AKTIVITETSOVERSIKTER

Etter hvert som aktivitetene registreres vil disse komme frem på skjermen din: 

 

 

 

 

Man kan også lete frem en historisk oversikt over registreringene ved å bruke søkemonitoren.  

 

 

6. LOGG UT

Husk å ”Logg ut” når du er ferdig med registreringene.