Søknadsskjema
Stimuleringsmidler - Tvangsforskning

Formålet med stimuleringsmidlene er å bidra til koordinert innsats for å utvikle forskningsprosjekter om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

Søknader mottas fortløpende. Avgjørelsene skjer kvartalsvis (1 april, 1 juli, 1 oktober og 1 januar) og søknadene må være inne 14 dager før de respektive datoene for søknadsbehandlingen.
Vennligst bruk dette elektroniske søknadsskjemaet.

 
* = "må fylles ut!" 

 
S Ø K E R :

Fornavn*

       Etternavn*

Arbeidssted*

 

Adresse*

 

Postnummer*

       Poststed*

(kontroller utfyllingen) E-postadresse*

 

Telefon*

 
   

 


P R O S J E K T :

*

Tittel

 

 

*

Beskrivelse av planlagt prosjekt/prosjektidé.

Her må det redegjøres for hva pengene skal brukes til, tidsplan for utvikling av prosjektet, hvorledes prosjektet er tenkt finansiert og gjennomført.

*

Medarbeidere i utviklingen av prosjektideen (navn og arbeidssted)


 georg.hoyer@uit.no

Når du har fylt ut feltene, trykker du knappen ’Send skjema’. 
Hvis du har fylt ut obligatoriske felt, bekreftes det øverst på skjermen når din prosjektsøknad er registrert i basen. 
Forutsatt at riktig E-postadresse er lagt inn, tilsendes du en E-post med bekreftelse
og kvittering for mottatt søknad.

 


 

Constructed by Jarle Mathiassen
Senior Engineer-IT,  Research technician, Faculty of Health Sciences
UiT-profil